NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

E-mail: osrodekuzaleznien@wp.pl
Adres: Żeromskiego 22, 39-300 Mielec
Telefon: 17 788 70 40
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień