SP ZOZ Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Adres: ul. Lipińskiego 10, 38-500 Sanok
Telefon: 13 465 63 94
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień