SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: Lipińskiego 10, 38-500 Sanok
Telefon: 13 465 63 94
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień