SP ZOZ Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu

Adres: Marszałka Focha 31, 37-700 Przemyśl
Telefon: 16 677 82 10
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień