SP ZZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 39-460 Nowa Dęba
Telefon: 15 846 26 51 w. 148
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień