Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Adres: Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów
Telefon: 17 861 17 44
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień