ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży

Adres: Włókiennicza 7, 15-464 Białystok
Telefon: 85 744 52 24
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień