NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia "WYBóR"

E-mail: oddz.dzienny.suwalki@gmail.com
Adres: Sportowa 24, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 565 17 15
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień