SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: poradnia@sppchoroszcz.med.pl
Adres: Radzymińska 2, 15-863 Białystok
Telefon: 85 743 31 25
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień