SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: poradnia@sppchoroszcz.med.pl
Adres: Radzymińska 2, 15-863 Białystok
Telefon: 85 74 33 125
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień