SP Psychiatryczny ZOZ Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Adres: Pl. Z.Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Telefon: 85 719 10 91 w. 328
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych