SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn

E-mail: szpital@sp.pchoroszcz.pl
Adres: Pl. Z.Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Telefon: 85/ 719 10 91
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień