SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka
Telefon: 85/ 682 90 04
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień