SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Adres: Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
Telefon: 668 877 580
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień