Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

E-mail: sekretariat@spspzoz.pl
Adres: Reja 67A, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 562 64 59, 58, 57
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień