NS Psychiatryczny ZOZ SON Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Adres: Ziemowita 1A, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 840 20 01
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień