NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

E-mail: naszaporadnia@gcz.com.pl
Adres: Oliwska 62, 80-542 Gdańsk
Telefon: 58 342 33 65
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień