Samodzielny Pubbliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pododział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Adres: Morcinka 20, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 842 34 41
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych