SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

Adres: Wojska Polskiego 50, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 842 30 33
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień