Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: wotuaiw@ima.pl
Adres: Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk
Telefon: 58 301 51 32
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień