Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

E-mail: szpital@wsp.bilikiewicz.pl
Adres: Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk
Telefon: 58 524 76 14
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych