Centrum Psychiatrii w Katowicach Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: cpskoczowotu@interia.pl
Adres: Katowicka 21, 43-430 Skoczów
Telefon: 33 858 40 37
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień