Centrum Psychiatrii w Katowicach Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: poradnia.skocz@wp.pl
Adres: Katowicka 21, 43-430 Skoczów
Telefon: 33 858 47 31
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień