Fundacja na rzecz edukacji, profilaktyki i psychoterapii „Droga”

E-mail: fundacjadroga@gmail.com
Adres: ul. Piłsudskiego 92/56, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon: 32 268 50 67
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Adres www: www.fundacjadroga.pl