Integrum Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie

Adres: Lompy 10, 44-253 Rybnik
Telefon: 32 433 24 42
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień