N Specjalistyczny ZOZ GASTROMED Oddział Dzienny

Adres: Śląska1, 44-206 Rybnik
Telefon: 32/ 739 33 84
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień