NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień

E-mail: nzoz.uzaleznienia@wp.pl
Adres: Poprzeczna 1, 43-225 Wola
Telefon: 32 211 97 99
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień