NZOZ Ośrodek Promocji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego

E-mail: aztiro@poczta.onet.pl
Adres: Rolna 7, 40-555 Katowice
Telefon: 032/ 609 48 45
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień