Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień "DROGA" Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Adres: Piłsudskiego 92, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: 032/ 262 36 71/72
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień