Ośrodek Terapii Uzależnień do Alkoholu Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Adres: Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy
Telefon: 34/ 318 91 54
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień