Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołow Abstynencyjnych

Adres: Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy
Telefon: 34/ 318 91 54
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych