OTUA w Parzymiechach Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

E-mail: otuchary@past.pl
Adres: Ogrodowa 66, 42-200 Częstochowa
Telefon: 34 368 15 20
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień