Powiatowy Zespół ZOZ Poradnia Przeciwalkoholowa

Adres: Szpitalna 40, 41-250 Czeladź
Telefon: 32/ 265 16 44 w.265
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień