SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologcznej Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Innych Sybstancji Psychoaktywnych i ich Rodzin

E-mail: osalk@poczta.onet.pl
Adres: Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: 32/ 771 26 44
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień