Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem dla Kobiet

E-mail: wnslc@gazeta.pl
Adres: Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec
Telefon: 034/ 353 29 36
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień