WOLOiZOL WOTUW – OLAZA

Adres: Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce
Telefon: 032/ 451 11 72
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych