ZOZ Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego

Adres: Okrzei 31, 43-190 Mikołów
Telefon: 032/ 226 20 72
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień