ZOZ "PRO SALUTE" Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: prosalute@home.pl
Adres: Sączewskiego 27, 42-500 Będzin
Telefon: 32/ 267 32 85
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień