Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "Michałów" Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

Adres: Ostrowiecka 151, 27-200 Starachowice
Telefon: 41 2 735 735
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień