SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpsółuzależnienia

E-mail: otuw.sko@olkspzoz.pl
Adres: Sokola 50, 26-100 Skarżysko-Kamienna
Telefon: 41 27 84 361 w. 132
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień