Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy Oddział XII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Adres: Spacerowa 5, 26-026 Morawica
Telefon: 041 364 12 31/35
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień