Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy Oddział XIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: szpital@morawica.com.pl
Adres: Spacerowa 5, 26-026 Morawica
Telefon: 041 364 13 91
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień