Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Przychodnia

E-mail: wotuw.poradnia@morawica.com
Adres: Jagiellońska 72, 25-734 Kielce
Telefon: 041 345 73 46
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień