Wojewódzki Szpital Zespolony Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Przychodnia

Adres: Artwińskiego 6, 25-734 Kielce
Telefon: 41 367 12 08
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień