Wojewódzki Szpital Zespołowy Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "PORADNIA"

Adres: Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Telefon: 41 367 12 08
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień