NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień "Szansa" Oddział Dzienny

E-mail: otuszansa@wp.pl
Adres: Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg
Telefon: 55/ 233 94 94
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień