Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: Grota-Roweckiego 9k, 63-900 Rawicz
Telefon: 65 545 48 73
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień