NZOZ "Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego" Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: szamotuly@ego-med.pl
Adres: ul. Szczuczyńska 15, 64-500 Szamotuły
Telefon: 61 639 56 57
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień