NZOZ Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna "Katharsis" Oddział Dzienny

E-mail: sekretariat@katharsis.poznan.pl
Adres: Kórnicka 24, 61-141 Poznań
Telefon: 61 875 24 59
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień