NZZOZ Pleszewskie Centrum Medyczne Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

E-mail: zozpleszew@send.pl
Adres: Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
Telefon: 62 742 15 80
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień